9 Δεκ 2010

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΠΛΗΡΗΣ Η ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΗΛΙΑ Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΟΥ,

τ. πολιτικού στελέχους Υ.ΕΘ.Α (ΓΕΕΘΑ)

www.sos.gr/stamatopoulos

Αντιπαρέρχομαι τις νεόκοπες μετονομασίες υποργείων περί προστασίας πολίτη, θαλασσίων πόρων, αλιείας και λοιπών ψευδεπιγράφων ανοησιών, φραστικές πομφόλυγες με ουδέν ουσιαστικό περιεχόμενο, συνοχή και δράση.

Το παρόν άρθρο αποτελεί - εν συμπεράσματι - το απαύγασμα πολυετούς μελέτης και ενασχόλησης μου με συναφή θέματα κατά την διάρκεια της υπηρεσίας μου ως μονίμου πολιτικού στελέχους του ΓΕΕΘΑ.

Η Εθνική Στρατηγική για όλα τα πεπολιτισμένα εθνικά κράτη, είναι το βασικό όργανο (θεσμικό) το οποίο αποτελεί ένα ευρύ σχεδιασμό διαθέσεως μέσων και πόρων, για την επίτευξη όλων ή μερικών τεθέντων και προκαθορισθέντων στόχων. Αυτό το απολύτως απαραίτητο όργανο, όπως είναι γνωστό δεν διαθέτει η χώρα μας, ουδέποτε διέθετε και ουδέποτε συνολικά σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή. Σήμερα με τα πολλαπλά εθνολογικά – ιστορικά – πολιτιστικά και άλλα συναφή προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας στον διεθνή χώρο, εν όψει της Σιωνιστικής Παγκοσμιοποίησης, των σχεδιαστών της Διεθνούς Πολιτικής, όπως o «γνωστός» και μη εξαιρετέος Σαμουήλ Χάντιγκτον, όπως επίσης και ο γνωστός διαπλεκόμενος με όλα τα ‘διεθνή’ κέντρα Εξουσίας, της προπαγάνδας και παραπληροφορήσεως και Διευθυντής της Τριμερούς Επιτροπής και πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας επί προεδρίας Κάρτερ, Μπρεζίνσκυ. Εμείς, όλοι εμείς, καθεύδουμε. Η επικρατούσα καθολική αντίληψη, για την μη ύπαρξη οργάνων Στρατηγικού Σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των υψίστων εθνικών θεμάτων και εθνικής ασφαλείας, καθιστά ανήσυχο τον Έλληνα πολίτη. Αποτελεί απαράδεκτη έλλειψη στοιχειώδους πολιτικής ψυχολογίας, στις διεθνείς σχέσεις της χώρας, από όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Κατόπιν αυτών των επιγραμματικών διαπιστώσεων και εν όψει όλων των νέων απειλών που αντιμετωπίζουμε σήμερα, όπως το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα, τις ‘επιστημονικές’ τρομοκρατικές ενέργειες, μη αποκλειομένων ακόμη και την χρησιμοποίηση βιολογικών ή και χημικών ουσιών, την ολοσχερώς ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση και τόσες άλλες απειλές επιβάλλεται η άμεση λειτουργία θεσμική και οργανωτική ενίσχυση του μηχανισμού Εθνικής Ασφαλείας και αντιμετωπίσεως εκτάκτων καταστάσεων και χειρισμούς κρίσεων. Η δημιουργία ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας το οποίο θα στελεχώνεται από τεχνοκράτες της σύγχρονης τεχνολογίας (πληροφορική, internet), εξειδικευμένους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, διπλωμάτες και ειδικούς επιστήμονες Στρατηγικών Σπουδών. Επέστη ο χρόνος να αντιληφθούμε στην πράξη, την ιλλιγγιωδώς εναλλασσομένη δυναμική των διεθνών ιστορικών δρώμενων και των κρισίμων στιγμών, που διαβαίνει η ανθρωπότητα και ιδίως να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε τις ιστορικές και εθνολογικές μας παρακαταθήκες. Ο προσδιορισμός της ψυχολογίας του λαού μας, αλλά επίσης και η γνώση των απόψεων της διεθνούς επικρατούσης παγκοσμιοποιητικής φιλοσοφίας, από πλευράς των ηγεσιών, αποτελούν τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες, για την Σχεδίαση μιας σφαιρικής Γενικής Στρατηγικής.

Έχουμε εισέλθει σε μία πολύ επικίνδυνη εποχή των λεγομένων «ασύμμετρων» απειλών, όπου η εδραιωμένη πεποίθηση για την ύπαρξη Εθνικής Ασφαλείας, απαιτείται Συγκροτημένος και Συντονισμένος Κρατικός Σχεδιασμός όλων των συναρμοδίων και συναφών Υπηρεσιών του κρατικού μηχανισμού. Κρίνεται σκόπιμο η Δημιουργία μιας Κεντρικής Γενικής Διεύθυνσης Εθνικής Ασφαλείας, η οποία θα συντονίζει και θα συγκεντρώνει όλες τις Στρατηγικές πληροφορίες, τις οποίες και θα θέτει υπόψη, στο προαναφερόμενο «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Ασφαλώς πέραν του αυτονοήτου που επιβάλλεται σε κάθε συγκροτημένο και συντεταγμένο κράτος να διαθέτει ασφαλιστικές δικλείδες για την περιφρούρηση του, σήμερα ο κόσμος βρίσκεται σε μία καμπή εξελίξεων και σαρωτικών ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ.

Οι πρώτες αυτές ενδείξεις έχουν αρχίσει να διαφαίνονται στο διεθνή ορίζοντα.

Οι μετακινήσεις των λαών, από φτωχότερα σε πιο ευημερούντα κράτη δημιουργεί ποικίλους κοινωνικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς, με αναπότρεπτους φυσικά αντίστοιχους αρνητικούς κλυδωνισμούς.

Με αφετηρία τα παραπάνω διεθνή δεδομένα, είναι φυσικό τα κράτη – έθνη με ιστορική διαδρομή και δική τους εθνική ταυτότητα και ιδιοσυστασία να διακατέχονται από βαθιά αισθήματα φόβου και ανασφάλειας.

Όπως άλλωστε προβλέπουν οι διεθνείς οργανισμοί – άσχετα αν για όλα αυτά ευθύνονται κυρίως οι ίδιοι, καθότι αποτελούν όργανα των διεθνών τραπεζιτών και υστερόβουλους φορείς και εντολοδόχους της ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – τα επόμενα χρόνια στο διεθνή χώρο οι καταστάσεις που θα κυριαρχήσουν θα είναι οι κάτωθι:

Τρομοκρατικές πράξεις, Πολιτική και Οικονομική Κατασκοπεία, Κοινωνική Βία, Ψυχολογικές Επιχειρήσεις και Πολιτική Προπαγάνδα.

Η άσκηση δραστηριοτήτων προπαγάνδας και ψυχολογικού πολέμου, χρησιμοποιείται σαφώς

α) είτε για τη δημιουργία φιλικών και συμμαχικών δεσμών μεταξύ κρατών με κοινά Στρατηγικά – Πολιτικά και Οικονομικά Συμφέροντα,

β) είτε αντίστροφα από διάφορα κράτη που προσπαθούν με δόλιες και ύπουλες μεθόδους, όπως διδάσκει η προπαγάνδα, να αντιστρέψουν και να υποδουλώσουν την σκέψη και τη λογική της κοινής γνώμης άλλων κρατών, που είναι ή θεωρούνται εχθρικά προς αυτά τα οποία την ασκούν και την εκπέμπουν.

Δηλαδή με άλλους λόγους έχουμε μια ουσιαστική επαναφορά ενός ακήρυχτου Διεθνούς «Ψυχρού Πολέμου» με αβέβαιη μελλοντική πορεία και ασφαλώς αβέβαια αποτελέσματα.

Κατόπιν των παραπάνω, όπως γίνεται αντιληπτόν, προβάλλει αδήριτη η Ανάγκη Συγκροτήσεως μιάς «ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Η οποία θα αναλάβει συνολικά την Ευθύνη προγραμματισμού – Οργάνωσης – Συντονισμού και Ελέγχου, της ολοκληρωτικής Ανυπαρξίας, που υφίσταται σήμερα στον κρίσιμο αυτό Τομέας της Εθνικής Ασφαλείας της χώρας.

Παράλληλα θα συνεργάζεται στενά με όλες τις ήδη Υπάρχουσες συναρμόδιες Υπηρεσίες (Κρατική Ασφάλεια και ΕΥΠ).

Η Μέριμνα επίσης για την ΔΙΕΘΝΗ εικόνα της χώρας, που πλήττεται αδίστακτα από τους Διεθνείς προπαγανδιστές, θα αποτελεί βασικό στοιχείο για συνεργασία με τις Αντίστοιχες Υπηρεσίες, που υφίστανται καταρτισμένοι Εθνικοί Διαφωτιστές, Αντιπροπαγάνδας, (Υπουργ. Εξωτερικών – Γεν. Γραμματεία Τύπου και Ενημέρωσης).

Ασφαλώς Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ, αυτής της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, θα πρέπει να καλυφθεί ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ και ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ:

α) Από εξειδικευμένους Ανωτάτους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και Αστυνομίας.

β) Από καθηγητές των Σχολών Επιτελών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Ασφαλείας.

γ) Από Διπλωμάτες γνώστες των κρισίμων Εθνικών Θεμάτων της Γεωστρατηγικής και Γεωπολιτικής και των Διεθνών Δεδομένων.

δ) Από Επιστήμονες και Ασκούντες Εθνική Διαφώτιση – Ψυχολογικές Επιχειρήσεις και Αντιπροπαγάνδα.

Με όλα αυτά εφαρμοζόμενα πλέον σε καθημερινή Βάση, ίσως καταφέρουμε, να αντιστρέψουμε την ΔΙΕΘΝΗ Εικόνα της χώρας και να εξουδετερώσουμε τον Συστηματικό και Ανελέητο Πολιτικό και Ψυχολογικό Πόλεμο των Εχθρών μας.
ΗΛΙΑΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΟΣ

www.sos.gr/stamatopoulos

Σε νέα βελτιωμένη έκδοση, επανακυκλοφορεί η Ιστοριογραφική συγγραφή της Εθνικής μας Διασποράς «ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ».

Μία καταγραφή της ιστορικής μας διαδρομής των Ελλήνων στις Η.Π.Α. και στον Καναδά.

Η συγγραφή αυτή αποτελεί προϊόν προσωπικής μου μελέτης κι έρευνας στα εκεί κέντρα του Ελληνισμού, Ν. Υόρκη, Σικάγο, Τορόντο, Μόντρεαλ.

Στην μελέτη αυτή εμπεριέχονται ενδιαφέροντα ιστοριογραφικά και στατιστικά στοιχεία – Ντοκουμέντα του 20ού αιώνα, όπως αυτά καταγράφονται στα αρχεία των AHEPANS και της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Επίσης, προσωπικές αναφορές επιφανών ομογενών και παρατηρήσεις του γράφοντος που ασχολείται επισταμένως και επί σειρά ετών με το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.
(βλ. ιστοσελίδα μου όπου και παραπομπές σε google και youtube).

Πληροφορίες και παραγγελίες, στις Εκδόσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ»

Τηλ.: (+30) 6944-527655, (+30) 6936-471170

Email: elliniki.anodos@hotmail.com